Facebook

เงื่อนไขและข้อตกลง

กรณีสินค้ามีปัญหาส่งช้า หรือชำรุดคุณสามารถขอส่วนลด ขอเปลี่ยน หรือขอคืนได้ง่ายๆ!

1.    การขอรับเครดิตเงินสดส่วนลด 50% ของราคาสินค้าในกรณีส่งช้า

2.     การขอคืนสินค้าและรับเงินคืนเต็มจำนวนในกรณีสินค้าส่งช้ามาก

3.    การขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าที่เสียหาย หรือชำรุดโดยสาเหตุจากเกิดจากการขนส่งหรือสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามรายละเอียดสินค้า

4.    การขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าตามเงื่อนไขการรับประกันความพึงพอใจ

 

ตารางการเวลาขนส่งสินค้า

สถานที่ปลายทาง

ประเภทการขนส่ง

ระยะเวลาขนส่งปกติ

ขนส่งช้า

ขนส่งช้ามาก

กรุงเทพและปริมณฑล

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

1-3 วัน

เกินกว่า 3 วันทำการ

เกินกว่า 5 วันทำการ

ต่างจังหวัด

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

2-5 วัน

เกินกว่า 5 วันทำการ

เกินกว่า 7 วันทำการ

กรุงเทพและปริมณฑล

ธรรมดาลงทะเบียน

2-5 วัน

เกินกว่า 5 วันทำการ

เกินกว่า 7 วันทำการ

ต่างจังหวัด

ธรรมดาลงทะเบียน

3-7 วัน

เกินกว่า 7 วันทำการ

เกินกว่า 10 วันทำการ

*หมายเหตุ: การนับวันขนส่งสินค้าเริ่มนับจากวันที่เสร็จสิ้นจากขั้นตอนการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยหากแจ้งการชำระเงินก่อนเวลา 9.00 ให้เริ่มนับในวันเดียวกันแต่หากเกินกว่านั้นให้นับวันรุ่งขึ้นเป็นวันแรกครับ

ข้อกำหนดการขอรับสิทธเกี่ยวกับรายการสั่งซื้อมีปัญหา:คุณสามารถขอรับสิทธตามข้อตกลงได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น


การขอรับเครดิตเงินสดส่วนลด 50% ของราคาสินค้าในกรณีส่งช้า

ข้อตกลง

1.    ระยะเวลาการขนส่งจะต้องอยู่ในเงื่อนไขหมวด “ขนส่งช้า” หรือ “ขนส่งช้ามาก” เท่านั้น

2.    คุณจะต้องแจ้งการขอรับสิทธิ์ที่ภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากที่ทำรายการสั่งซื้อ

3.    เว็บไซต์บานาน่าโบ๊ทเลิฟเวอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบการขนส่งช้าที่เกิดจากผู้รับ ได้แก่ ที่อยู่ในการขนส่งผิดพลาดและไม่มีผู้รับสินค้า

4.    เครดิตเงินในระบบสามารถใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าในเว็บเว็บไซต์บานาน่าโบ๊ทเลิฟเวอร์ได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

5.    เครดิตเงินในระบบที่ได้รับไม่สามรถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

6.    คุณสามารถดูยอดเงินเครดิตในระบบได้ที่ “เครดิตเงินในระบบ” ครับ

 

ขั้นตอนการขอรับเครดิตเงินสด*ในกรณีขนส่งช้าหรือช้ามาก

1.    ส่งรายละเอียดมาที่ [email protected] กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรายการสั่งซื้อได้แก่ วันที่สั่งซื้อ รหัสคำสั่งซื้อ พร้อมทั้งข้อมูลการติดต่อกลับ

2.    ทีมงานจะติดต่อกลับไปหาคุณภายใน 24 ชั่วโมงครับ

3.    หลังจากตรวจสอบตามข้อตกลงข้างต้นเรียบร้อยแล้วเราจะทำการเพิ่มเครดิตเงินในระบบให้ใช้ได้ทันทีครับ

ขั้นตอนการขอรับเครดิตเงินสดชดเชย


การขอคืนสินค้าและรับเงินคืนเต็มจำนวนในกรณีสินค้าส่งช้ามาก

ข้อตกลง

1.    ระยะเวลาการขนส่งจะต้องอยู่ในเงื่อนไขหมวด “ขนส่งช้ามาก” เท่านั้น

2.    คุณจะต้องแจ้งการขอรับสิทธิ์ที่ภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากที่ทำรายการสั่งซื้อ

3.    สินค้าต้องอยู่ในสภาพขนส่ง คือ เป็นพัสดุในบรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งโดยไม่มีการเปิดออกหรือความเสียหายใดๆ

4.    เว็บไซต์บานาน่าโบ๊ทเลิฟเวอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบการขนส่งช้าที่เกิดจากผู้รับ ได้แก่ ที่อยู่ในการขนส่งผิดพลาดและไม่มีผู้รับสินค้า

 

ขั้นตอนการขอคืนสินค้าในกรณีขนส่งช้ามาก

1.    ส่งรายละเอียดมาที่ [email protected] กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรายการสั่งซื้อได้แก่ วันที่สั่งซื้อ รหัสคำสั่งซื้อ พร้อมทั้งข้อมูลการติดต่อกลับ

2.    ทีมงานจะติดต่อไปหาคุณภายใน 24 ชั่วโมงครับ (คุณสามารถระบุเวลาที่สะดวกในการติดต่อกลับได้ครับ)

3.    หลังจากได้รับการติดต่อจากทีมงานเรียบร้อยแล้วคุณจะต้องทำการขนส่งสินค้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทยประเภทพัสดุธรรมดาลงทะเบียนกลับมาที่ทำการเว็บไซต์บานาน่าโบ๊ทเลิฟเวอร์ครับ

4.    ส่งใบเสร็จการส่งสินค้าจากไปรษณีย์ไทยมาที่อีเมล์ [email protected] หรือโทรสารเลขที่ 02-476-1298 ครับ

5.    เราจะทำการโอนเงินตามเลขบัญชีที่แจ้งไว้สำหรับค่าสินค้าพร้อมทั้งค่าขนส่งคืนทันทีเมื่อสินค้ากลับมาถึงและตรวจสอบถูกต้องตามเงื่อนไขข้างต้นครับ

ขั้นตอนการขอรับเงินคืน


การขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าที่เสียหาย หรือชำรุดโดยสาเหตุจากเกิดจากการขนส่งหรือสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามรายละเอียดสินค้า

ข้อตกลง

1.    ความเสียหายหรือชำรุดของสินค้าต้องเกิดจากการขนส่งหรือความบกพร่องของตัวสินค้าที่ไม่ตรงตามรายละเอียดสินค้าเท่านั้น

2.    เว็บไซต์บานาน่าโบ๊ทเลิฟเวอร์ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบในกรณีที่สินค้าสามารถใช้แล้วหมดไป เช่น ครีมทาผิว ถูกใช้เกินกว่า 20% ของปริมาณทั้งหมด

3.    คุณจะต้องแจ้งการขอรับสิทธิ์ภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากที่ทำรายการสั่งซื้อ

 

ขั้นตอนการขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าที่เสียหาย หรือชำรุดโดยสาเหตุจากเกิดจากการขนส่งหรือสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามรายละเอียดสินค้า

1.    ส่งรายละเอียดมาที่ [email protected] กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรายการสั่งซื้อได้แก่ วันที่สั่งซื้อ รหัสคำสั่งซื้อ พร้อมทั้งข้อมูลการติดต่อกลับ

2.    ทีมงานจะติดต่อไปหาคุณภายใน 24 ชั่วโมงครับ (คุณสามารถระบุเวลาที่สะดวกในการติดต่อกลับได้ครับ)

3.    หลังจากได้รับการติดต่อจากทีมงานเรียบร้อยแล้วคุณจะต้องทำการขนส่งสินค้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทยประเภทพัสดุธรรมดาลงทะเบียนกลับมาที่ทำการเว็บไซต์บานาน่าโบ๊ทเลิฟเวอร์ครับ

4.    ส่งใบเสร็จการส่งสินค้าจากไปรษณีย์ไทยมาที่อีเมล์ [email protected] หรือโทรสารเลขที่  02-476-1298 ครับ

5.    ในกรณีขอเปลี่ยนสินค้าใหม่เราจะทำการจัดส่งสินค้าใหม่และโอนเงินค่าขนส่งพร้อมทั้งเครดิตเงินสด*มูลค่า 25% ของสินค้าให้ทันทีเมื่อสินค้ากลับมาถึงและตรวจสอบถูกต้องตามเงื่อนไขข้างต้นครับ

6.    ในกรณีขอคืนเงินเราจะทำการโอนเงินตามเลขบัญชีที่แจ้งไว้สำหรับค่าสินค้าพร้อมทั้งค่าขนส่งคืนทันทีเมื่อสินค้ากลับมาถึงและตรวจสอบถูกต้องตามเงื่อนไขข้างต้นครับ

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า


การขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าตามเงื่อนไขการรับประกันความพึงพอใจ

ข้อตกลง

1.    สินค้าจะต้องมีการแจ้งเงื่อนไขในการรับประกันความพอใจในรายละเอียดสินค้าเท่านั้น

2.    สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ถูกแกะซีลพลาสติก และอยู่ในสภาพไม่ถูกใช้งาน

3.    สินค้าจะสามารถคืนได้ในการใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น เช่น 30 วันเป็นต้น

4.    สินค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ตามเงื่อนไขที่สินค้ากำหนดเท่านั้น

 

ขั้นตอนการขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

1.    ส่งรายละเอียดมาที่ [email protected] กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรายการสั่งซื้อได้แก่ วันที่สั่งซื้อ รหัสคำสั่งซื้อ พร้อมทั้งข้อมูลการติดต่อกลับ

2.    ทีมงานจะติดต่อไปหาคุณภายใน 24 ชั่วโมงครับ (คุณสามารถระบุเวลาที่สะดวกในการติดต่อกลับได้ครับ)

3.    หลังจากได้รับการติดต่อจากทีมงานเรียบร้อยแล้วคุณจะต้องทำการขนส่งสินค้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทยประเภทพัสดุธรรมดาลงทะเบียนกลับมาที่ทำการเว็บไซต์บานาน่าโบ๊ทเลิฟเวอร์ครับ

4.    ส่งใบเสร็จการส่งสินค้าจากไปรษณีย์ไทยมาที่อีเมล์ [email protected] หรือโทรสารเลขที่  02-476-1298 ครับ

5.    ในกรณีเปลี่ยนสินค้าใหม่ตามเงื่อนไขเราจะทำการจัดส่งสินค้าใหม่และโอนเงินค่าขนส่งให้ทันทีเมื่อสินค้ากลับมาถึงและตรวจสอบถูกต้องตามเงื่อนไขข้างต้นครับ

6.    ในกรณีคืนเงินตามเงื่อนไขเราจะทำการโอนเงินตามเลขบัญชีที่แจ้งไว้สำหรับค่าสินค้าพร้อมทั้งค่าขนส่งคืนทันทีเมื่อสินค้ากลับมาถึงและตรวจสอบถูกต้องตามเงื่อนไขข้างต้นครับ